Nieuws

Agenda

Dorps informatie punt

Op naar een veilig Hoeveneind!

28/11/2018

De Dorpsraad Teterimngen heeft het college van
Burgemeester en Wethouders van Breda aandacht
gevraagd voor het onderhoud en de veiligheid van
het Hoeveneind. Dit wordt gesteund door zeer vele
bewoners van deze bochtige en slecht onderhouden
weg. Door de aanwonenden is een lijst met bijna 90
handtekeningen overhandigd aan de leden van de
gemeenteraad. Op basis daarvan zullen vertegenwoor-
digers van Dorpsraad en aanwonenden op 29 november
tijdens de vergadering van de gemeenteraad
aandacht vragen voor zowel onderhoud als veiligheid.
Doel is om in goed overleg met de gemeente te komen
tot een aanvaardbare oplossing. Of dat te realiseren
is binnen het huidige beschikbare budget is zeer de
vraag. Daar is de steun van de gemeenteraad en het
en het college voor nodig!

Voor het complete artikel zie "lees meer".

lees meerDe geschiedenis van Teteringen!

 

Door middel van een negental artikelen in het wijkblad
Aller-Lei heeft de Dorpsraad een beeld gegeven van de
ontwikkelingen die Teterungen heeft gebracht tot wat het
nu is en geeft een kijkje in de mogelijke nog komende
ontwikkelingen. Van een klein maar uitgestrekt
boerendorp naar bijna een stadswijk met nog veel te
bouwen woningen! Net als in andere delen van Breda
blijft verkeer een probleem.
Door alle nieuwe inwoners een uitdaging om het beeld van
"Samen Teterigen" te blijven houden!

Voor het complete artikel zie "lees meer".

lees meer


Alle nieuwsartikelen van deze website
dec. 14 14:00

Tot 16.00 uur Parkingsoncafe in `t Web.

 

dec. 14 20:00

Kerstviering voor leden Vrouwen van Nu in de Dorpsherberg.

 

dec. 15 14:00

Kerstdrive van Bridgeclub `t Web.

 

dec. 19 10:00

Tot 12:00 uur Mamacafe in `t Web.

 

dec. 19 12:00

Kerstviering voor leden SVT/KBO in 't Web.

 

Informatie over alles in, om en over Teteringen mbt:

  • Zorg & hulp
  • Veiligheid
  • Sociale voorzieningen

U kunt informatie over deze en meer onderwerpen vinden op Dorps informatie punt