Dorps informatie punt Teteringen


Meer en meer wordt overgegaan op digitale informatie. Echter er zoveel aanbod van informatie dat het voor veel gebruikers onduidelijk is waar welke informatie kan worden gehaald. Daarnaast zijn er vaak vragen of achtergrondinformatie die op internet niet te vinden zijn. Voor veel van dergelijke op Teteringen gerichte informatie wil het Dorpsinformatiepunt hulp bieden. De medewerkers van het informatiepunt proberen antwoorden te geven op de gestelde vragen.

Hoe kunnen vragen voor het Dorpsinformatiepunt worden ingediend?  Ook verzoeken om ingelicht te worden over belangrijke zaken over Teterigen kunt u daar doorgeven.

Dit gaat ook op voor verzoeken om op de site te worden opgenomen of het aanpassen van de gegevens.
Mail daarvoor: dipteteringen@gmail.com

Via deze site is ook een handig informatieboekje te raadplegen met alle relevante adressen die van belang zijn voor Teteringen. Na het downloaden kan dit worden bewaard. De organisatie Kruiswerk Teteringen zorgt voor het regelmatig updaten van dit bestand.
Voor het downloanden van de sociale kaart:   Klik hier!

Informatie over zaken rond wonen, ontspanning en zorg kunt u ook vinden op de stedelijke website van WIJKWIJS.
Ga hiervoor naar www.wijkwijsbreda.nl .