Dorps informatie punt Teteringen


Meer en meer wordt overgegaan op digitale informatie. Echter er zoveel aanbod van informatie dat het voor veel gebruikers onduidelijk is waar welke informatie kan worden gehaald. Daarnaast zijn er vaak vragen of achtergrondinformatie die op internet niet te vinden zijn. Voor veel van dergelijke op Teteringen gerichte informatie wil het Dorpsinformatiepunt hulp bieden. De medewerkers van het informatiepunt proberen antwoorden te geven op de gestelde vragen.

Hoe kunnen vragen voor het Dorpsinformatiepunt worden ingediend? Vragen kunnen gesteld worden via het onderdeel Vraagbaak .
Of mail naar: dipteteringen@gmail.com

Wilt u op via mail op de hoogte worden gesteld van belangrijke zaken of belangrijk nieuws op onze website mail dan ook naar dipteteringen@gmail.com

Hoe kunnen andere wijzigingen voor de site worden opgegeven: Opmerkingen, wijzigingen en gegevens voor de Dorpsagenda kunnen worden doorgegeven via het onderdeel Contact.

Informatie over zaken rond wonen, ontspanning en zorg kunt u ook vinden op de stedelijke website van WIJKWIJS.
Ga hiervoor naar www.wijkwijsbreda.nl .