Dorpsplatformorm

Het Dorpsplatform is in 2016 opgericht om aan de gemeente te adviseren
over de toekenning van sociaal/maatschappelijke subsidies en om deze
activiteiten te ondersteunen in opzet en uitvoering.

Betuur Dorpsplatform

Leden:

Gert Sinnige (voorzitter)
Annemiek Olden-de Hoogh (lid)
Cor Berkhout (lid)
Menno Wachter (lid)
Pim Gooyers (lid)
Jan van de Wijngaard (lid)
Cindy de Bok (sociaal wijkbeheerder Breda)
Sander Vos (lid)
Lotty van der Wouden (lid)
Fen van de Kruit (lid)
Hein Antonissen (secretaris)

 

Secretariaat
Mortelweg 40
4847 BC Teteringen
076 5 875 020 06- 499 13 747
Email: dorpsplatformteteringen@gmail.com

 

email ?