Dorpsplatformorm

Het Dorpsplatform is in 2016 opgericht om aan de gemeente te adviseren
over de toekenning van sociaal/maatschappelijke subsidies en om deze
activiteiten te ondersteunen in opzet en uitvoering.

Bestuur Dorpsplatform

Leden:

Gert Sinnige (voorzitter)
Annemiek Olden-de Hoogh (lid)
Cor Berkhout (lid)
Menno Wachter (lid)
Pim Gooyers (lid)
Jan van de Wijngaard (lid)
Cindy de Bok (adviseur: sociaal wijkbeheerder Breda)
Sander Vos (lid)
Lotty van der Wouden (lid)
Fen van de Kruit (lid)
Jurrie Mendelaar (lid)
Hein Antonissen (secretaris)

 

Secretariaat
Mortelweg 40
4847 BC Teteringen
076 5 875 020 06- 499 13 747
Email: dorpsplatformteteringen@gmail.com

 

email ?