Dorpsplatform

Het Dorpsplatform is in 2016 opgericht om een oordeel (formeel: bevinding)  over steun aan verenigingen door middel van toekenning van een sociaal/maatschappelijke subsidies en om deze activiteiten te ondersteunen in opzet en uitvoering.
De Gemeente Breda neemt op basis daarvan een besluit over de toekenning van een subsidie.

Bestuur Dorpsplatform

Leden:
Pim Gooyers (voorzitter)
Annemiek Olden-de Hoogh (lid)
Cor Berkhout (lid)
Menno Wachter (lid)
Jan van de Wijngaard (lid)
Cindy de Bok (adviseur: sociaal wijkbeheerder Breda)
Sander Vos (lid)
Fen van de Kruit (lid)
Jurrie Mendelaar (lid)
KeesTemme (lid)
 

Informatie over aanmeldingen, afhandeling en andere vragen via het adres:

initiatievendorpwijk@breda.nl