Dorpsraad vraagt om duidelijkheid!   03 / 01/ 2019


Met veel vuurwerk en veel (soms wel erg langdurige en harde ) knallen is het nieuwe jaar ingeluid. Hierna wordt weer overgegaan op de lopende zaken: de voorbereidingen van de Winterfeesten en de activiteiten van Carnaval zijn in volle gang. Maar er zijn er ook nog veel zaken die op duidelijkheid wachten. Na de presentatie van de plannen voor een nieuw winkelcentrum op de Scheperij is het erg stil en ook is het nog wachten op de presentatie van de plannen voor een nieuw gezondheidscentrum en de definitieve invulling van de openbare ruimte op het Willem Alexanderplein. Wel is er publiciteit over een trampolinepark, maar er is nog geen opening bekend gemaakt en men is nog op zoek naar een ondernemer voor het beheer. Ook zijn er veel vragen over de mogelijke bouwplannen (inclusief de aanleg van groen) in de Bouverijen en mogelijk woningbouw in de Woonakker. Om deze reden heeft de Dorpsraad wethouder Paul de Beer (als projectwethouder Teteringen) uitgenodigd voor een werkbezoek aan Teteringen. Dit bezoek zal op 16 januari plaatsvinden. De resultaten van dit bezoek en veel andere zaken komen aan de orde tijdens de (late) nieuwjaarsviering die door Harmonie Euphonia, ‘`tWeb en de Dorpsraad gehouden wordt op zondag 20 januari vanaf 14.00 uur in `t Web. Onze bekende harmonie zal in verschillende samenstellingen deze middag muzikaal opluisteren. Alle inwoners en andere belangstellenden zijn daarbij van harte welkom.