Laat de watervolgens maar komen!  13/03/2017

In de afgelopen maanden is er in de uitgestrekte Lage Vuchtpolder hard gewerkt om een groot deel om te vormen tot een 110 hectare groot waterrijk natuurgebied voor weidevogels. Via een ingenieus systeem wordt schoon water door dit gebied geleid. Dat water is afkomstig uit de grote watervlakte van de Waterakkers dat gevuld wordt met regenwater vanuit de gescheiden rioleringssystemen. Voordat dit water uit het zuidelijke deel van de Waterakkers wordt afgevoerd naar de Vuchtpolder wordt dit door de rietvelden gezuiverd en naar het noordelijke schoen deel van de Waterakkers geleid. Het waterbeheer van het nieuwe natuurgebied wordt geregeld door sluizen welke geplaatst zijn in een zogenaamde “redoute” die tevens dient als uitkijkpost. Er is ook een dergelijke uitkijkpost vlak bij de kinderboerderij. In het niet toegankelijke gebied komen runderen te lopen om de vegetatie te beheersen. Vol verwachting wordt uitgekeken naar het effect van deze vernatting op de vogelstand van met name kievieten, tureluurs en andere vogels die liefhebber zijn van nat grasland. Het bezoek aan dit gebied en alle voorzieningen is zeker de moeite waard!