Tweede deel "Vang" komt er aan.   10 / 07/ 2018


Naar aanleiding van de introductie van het nieuwe afvalstoffenbeleid met de naam “Vang” (Van Afval naar Grondstof) heeft de gemeente een evaluatie gehouden van de introductie. Duidelijk is dat het doel om te komen tot minder restafval duidelijk is gehaald. In de wijken/dorpen met veel laagbouw is de grootste vermindering opgetreden, in de hoogbouwgebieden is nog een duidelijke verbetering nodig. De Afvalcoaches en de BOA’s Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) hebben daarbij een belangrijke functie. Ook de scheiding van het afval in de bak voor plastic/verpakkingen, voor groenten/fruit/tuinafval en Papier en Karton wordt goed nageleefd. Wel is het vaak moeilijk om precies te weten: “wat mag en wel en niet bij!”. Bij twijfel kan informatie gekregen worden op het adres www.breda.nl/afval en de app www.mijnafvalwijzer.nl Aan de hand van de ervaringen heeft het nieuwe college besloten om het aantal persoonlijke pasjes voor de ondergrondse containers te vergroten en om ook op enkele andere plaatsen het restafval te mogen storten. Daarnaast zal met ingang van 2019 in de zomermaanden het groenafval iedere week worden opgehaald. Toch zijn er goede mogelijkheden om ook in het huidige ophaalsysteem de mogelijke geuroverlast te beperken. Daarbij spelen de composteerbare zakken een belangrijke rol. Hierdoor wordt tevens de noodzaak om de bakken iedere keer te laten reinigen vrijwel overbodig. Door de gemeente wodt nu gewerkt aan de uitwerking van de centrale opstelplaatsen.

Nu de centrale opstelplaatsen!
Reeds eerder is aangekondigd dat ook centrale opstelplaatsen voor de rolcontainers onderdeel uitmaken van dit project. In enkele wijken is dit reeds ingevoerd. Ook in de nieuwbouwwijken als de Bouverijen en zelfs in de Lange en Platte Akker wordt daarvan gebruik gemaakt. De redenen van deze wijze van ophalen zijn de efficiënte en het voldoen aan de Arbo-regels waarbij tijdens het rijden geen op en neer bewegende delen van het voertuig in actie mogen zijn. De medewerkers van de dienst “Afvalservice” hebben ook voor Teteringen een plan opgesteld voor de introductie van dergelijke opstelplaatsen op een afstand van maximaal van 100 meter van de woningen. Alleen op dergelijke plaatsen (kenbaar aan een speciale tegel in de stoep) zullen de containers nog worden opgehaald. In het algemeen zal het gaan om een aantal van 8 tot soms meer dan 15 containers. Direct na de zomervakantie zullen alle inwoners via de post op de hoogte worden gesteld van deze verandering, waarbij door middel van een foto de voorgestelde plaats duidelijk staat aangegeven. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen, daarbij is een gezamenlijk door de buurt gesteund alternatief het meest zinvol. Weliswaar is er een mogelijkheid om in zeer speciale gevallen een uitzonering te maken op deze regel, maar gezien de positieve ervaringen met burenhulp zal daarvan naar verwachting niet veel gebruik behoeven te worden gemaakt.