Een oplossing voor de kuil?   13 / 11/ 2018


Al snel na de herinrichting van het Willem Alexanderplein in opdracht van de gemeente Teteringen bleek dat de bekende kuil niet de functie kreeg waarvoor deze was bedoeld. Dit was een soort evementengebied waar de inwoners vanuit het verhoogte deel op neer zouden kunnen kijken. De Dorpsraad heeft zich al lang zorgen gemaakt over het onderhoud. In overleg met de politiek is er twee jaar geleden een bedrag in de meerjarenbegroting opgenomen van 120.000 euro voor de verbetering van het plein. Tijdens een door de werkgroep Mooi Willem Alexanderplein georganiseerde drukke bijeenkomst op 5 november in de Dorpsherberg is een plan gepresenteerd voor de invulling van de kuil. De aanwezigen, die vrijwel geheel bestonden uit bewoners van de directe omgeving, omarmen het plan om de kuil te behouden en het verdiepte deel om te vormen tot een groene ontmoetingsplek in combinatie met attributen voor beweging en spelen. De gemeente heeft haar medewerking toegezegd binnen het door de raad beschikbaar gestelde budget. De ambitieuze werkgroep wil verder met partijen om de tafel zitten om meer activiteiten op dit plein te organiseren. Ieder is opgeroepen daarover mee te denken. Tijdens deze bijeenkomst is ook duidelijk geworden dat door de initiatiefnemers van het gezondheidscentrum weliswaar een optie tot koop van het Rabo-gebouw wordt gesloten, maar dat het tot in het voorjaar van 2019 zal duren voordat er duidelijkheid is of dit daar (technische en commercieel) te realiseren is. Ook moet vastgesteld worden dat er nog geen enkel zicht is op een invulling van de leegstaande winkels op het plein. Deze zouden een flinke bijdrage kunnen leveren aan de levendigheid. De Dorpsraad steunt het plan van de werkgroep en hoopt dat de gemeente ermee instemt en meewerkt om dit op korte termijn te realiseren. Deze invulling zou van grote betekenis zijn om dit oude hart van Teteringen weer een duidelijke functie te geven.