Gevraagd: Kloppend hart voor het Willem Alaxanderplein.   01 / 11/ 2017


Door de keuze voor een nieuw winkelcentrum op het Scheperijplein is de vraag welke functie ons oude hart bij de kerk moet vervullen. Het Willem Alexanderplein functioneert nu slechts voor parkeren, voor de weekmarkt en voor een beperkt aantal evenementen. Recent is een idee gelanceerd om het plein een functie te geven voor de gezondheidszorg (huisartsen, fysiotherapie, tandarts en aanverwante functies). Ook zijn er plannen voor een Bed & Breakfast in de oude Rabobank en wil de eigenaar de winkels aan het Azuree omzetten in woningen. Een aantal omwonenden zoekt de oplossing vooral in een betere inrichting van het plein.
Om te onderzoeken welke initiatieven en idee? er zijn over de invulling van het plein zijn zogenaamde ontwerpateliers gehouden. Daar zijn de verschillende mogelijkheden en de wensen van alle partijen en inwoners verzameld. De ambtelijke staf van de gemeente bereidt nu een stuk voor dat ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan het College van B&W. Gehoopt wordt op een snelle beslissing, zodat de verdere uitwerking van start kan gaan. Dan zal duidelijk worden of het plein de broodnodige inhoudelijke functie krijgt voor de hele bevolking of dat de keuze valt op een mooie voortuin zoals de aanwonenden bepleiten. De Dorpsraad heeft naar voren gebracht dat ook op andere plaatsen verbeteringen noodzakelijk zijn. Hierbij zijn onder andere de speeltuinen en de vrijwel leegstaande vijver in het Haenenveld genoemd.