Mei: Maand van duidelijkheid !?   1 / 05/ 2019


Al lang staan de inwoners van Teteringen te wachten op de vervolgstappen om te komen tot een zo gewenste vernieuwing van ons winkelcentrum op de Scheperij. Op 7 mei zal het College van B&W een besluit nemen over het ter inzage leggen van het concept-bestemmingsplan. Voor een toelichting zal een openbare bijeenkomst worden belegd. Vanaf het moment van ter inzagelegging kan gedurende 6 weken een zogenaamde “ zienswijze” worden ingediend. Deze zullen worden betrokken bij het vaststellen van het plan, waarna nog een weg naar de rechter mogelijk is. Bijna alle inwoners van Teteringen hopen op een voorspoedige behandeling zodat Teteringen eindelijk een winkelcentrum krijgt in combinatie met appartementen dat past bij de maat van Teteringen. Ook aan de plannen voor een nieuw gezondheidscentrum op de plaats van het grote gebouw van de voormalige Rabobank wordt hard gewerkt. Het ziet er naar uit dat ook in mei tijdens een inloopbijeenkomst het ontwerp kan worden getoond met tevens een inzicht in alle partners in het gebouw dat een goede functie kan krijgen om het plein te verlevendigen. Helaas is de ambitieuze werkgroep Mooi Willem Alexanderplein onlangs opgeheven. Ieder is van mening dat met name de omgeving van de kuil een aanpassing nodig heeft. De Dorpsraad heeft al de eerste stappen gezet om dit in overleg met de gemeente en inwoners te realiseren. De benodigde geldmiddelen zijn immers al twee jaar beschikbaar! Ook in mei zal het College van B&W haar plannen presenteren voor de bouw van 6000 extra woningen. Immers voor de verdere ontwikkelingen van de voorzieningen en het verkeer in Teteringen is duidelijkheid over de mogelijke bouw op de Woonakker (met het vroegere plan voor 500 woningen) van groot belang.