Vers bloed voor de Dorpsraad!   18 / 09/ 2019


De Dorpsraad Teteringen is een belangrijke gesprekspartner van de gemeente voor een groot aantal uiteenlopende zaken die van groot belang zijn voor Teteringen. Het gaat onder meer om woningbouw, verkeer en de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte. Door een goed contact met zowel het College van B&W, de Raadsleden, de specialisten van de gemeente en niet te vergeten de wijkbeheerders kunnen problemen snel aan de orde worden gesteld en kan naar concrete oplossingen worden gezocht. De Dorpsraad heeft daarmee een functie als de “oren en ogen” van Teteringen. Op dit moment vragen de invulling van de Scheperij met winkels en woningen en de herinrichting van het Willem Alexanderplein tot aantrekkelijk dorpshart de nodige aandacht. Vergelijkbare organisaties zijn werkzaam in de vroegere kerkdorpen en veel wijken. Met de gemeente zijn afspraken gemaakt over het functioneren en over de communicatie tussen de gemeente en de wijk- en dorpsraden. Een actieve Dorpsraad blijft van groot belang voor Teteringen. Op dit moment telt de Dorpsraad acht leden, waarvan een aantal binnen afzienbare tijd aan het einde van hun zittingstermijn zijn. De Dorpsraad heeft daarom behoefte aan vers bloed om de belangrijke lopende en nog komende zaken het hoofd te kunnen bieden. Wilt u zich inzetten voor de belangen van Teteringen? Neem dan contact op met ons secretariaat via het adres secretariaat.drt@xs4all.nl  of bel met de voorzitter, Hein Antonissen (06) 499 13 747. In een kennismakingsgesprek lichten wij graag onze activiteiten verder toe en geven antwoord op uw vragen.