Nieuwbouw 57 huurwoningen.  21/02/2017

Vorig jaar is tijdens een inloopbijeenkomst de bouw van 21 sociale huurwoningen gepresenteerd. Deze zullen nog dit jaar worden gerealiseerd aan de Aanstede. Om deze reden wordt (of is reeds) de leegstaande noodschool van de Springplank verwijderd. De 21 woningen passen in het gemeentelijke beleid om aan inwoners en statushouders huisvesting te bieden. De verhuur van deze 21 woningen gebeurt via de organisatie “Klik voor Wonen” en deze zijn alleen beschikbaar voor huishoudens van minimaal drie personen per woning. Onlangs is er ook gestart met het bouwrijp maken van 36 vrije huurwoningen en 6 koopwoningen tussen de gerealiseerde nieuwbouw in de Bouverijen en De Mandt. Daarvoor is ook de nog gedeeltelijk bestaande speeltuin verdwenen. De start van deze bouw is in mei gepland zodat deze woningen begin 2017 zullen worden opgeleverd. In afwijking van verhuur via het systeem “Klik voor Wonen” is hier sprake van vrije (dus duurdere) huur door een beheersorganisatie. Dit wordt gedaan door Vesteda die in Breda al meerdere projecten heeft gerealiseerd en beheert. Meer informatie over deze organisatie is te vinden op hun website www.vestada.com  of via telefoonnummer 088 - 456 1656.