Buitenslapers in Teteringen?   11 / 09/ 2018


Twee jaar geleden heeft de gemeenteraad besloten de hoeveelheid afval te verminderen door huishoudelijk afval meer gescheiden te verzamelen. Naast de rolcontainers voor verpakkingen, papier en groen moet het restafval gedeponeerd worden in de centrale ondergrondse containers. Dit heeft vooral in de laagbouwdelen van Breda prima resultaten opgeleverd. Een onderdeel van het besluit was ook het ophalen van de rolcontainers via verzamelplaatsen. Dat betekent dat deze moeten worden aangeboden op door de gemeente daarvoor aangewezen plaatsen op een afstand van maximaal 100 meter vanaf de woning. In delen van Breda is dit systeem inmiddels ingevoerd en nu is Teteringen aan de beurt. De Dienst Afvalservice heeft samen met Gebiedsbeheer een onderzoek uitgevoerd om een oplossing te vinden die de minste overlast met zich meebrengt. De inwoners aan de oostzijde van de Oosterhoutseweg zijn inmiddels op de hoogte gesteld. De besluiten voor de westzijde van Teteringen zullen op korte termijn volgen door middel van een Breda-bericht. Half september zullen stoeptegels worden geplaatst waaruit blijkt waar de containers moeten worden aangeboden. Vanaf 12 oktober zullen de containers alleen nog op deze plaatsen worden opgehaald. Op andere plaatsen zullen deze blijven staan. Dit systeem vraagt wel enige burenhulp om minder validen te helpen. Wel blijkt dat geleegde bakken soms te lang buiten blijven staan of te vroeg worden geplaatst. De gemeente noemt dit zogenaamde ‘Buitenslapers’, dit veroorzaakt vaak frustratie. Wij hopen dat ook dit in Teteringen met enige burenhulp kan worden voorkomen.