Geen speciale seniorenwoningen in Teteringen!  19/04/2017

In januari heeft de Dorpsraad de behoefte aan seniorenwoningen in Teteringen geïnventariseerd. Daarop is door 76 personen positief gereageerd. Nadat bij deze groep nadere informatie was opgevraagd naar hun woonwensen, zijn deze door de Dorpsraad ingebracht in een overleg met wethouder Alfred Arbouw en enkele hoofdambtenaren. Hierbij is duidelijk geworden dat het beleid van de gemeente gebaseerd is op het zo lang mogelijk blijven wonen in de eigen woning met aanpassingen (indien nodig met traplift en douche). De vele nieuw te bouwen woningen in Teteringen zijn levensloopbestendig, zodat daarin dergelijke voorzieningen kunnen worden ingebouwd. Ook zijn er mogelijkheden om bv de garage om te bouwen tot slaapkamer met douche. Ook komen er op verschillende plaatsen in ons dorp appartementen, waaronder op het nieuwe winkelcentrum waarover helaas nog geen concrete plannen zijn gepresenteerd! Bij de inventarisatie kwam vooral de behoefte naar voren aan gelijkvloerse woningen (patiowoningen). Binnen het beleid van de gemeente is daar in de plannen geen ruimte voor omdat wordt uitgegaan van twee woonlagen met een kap. Slechts in gevallen van geluidsoverlast (doorgaande wegen e.d.) worden woningen met één bouwlaag toegestaan. Inwoners die toch graag willen verhuizen naar een aangepaste woning wordt aangeraden om zich te oriënteren op een nieuwbouwwoning en in overleg met de bouwer deze te laten aanpassen aan hun woonwensen. Ten aanzien van de staat de gemeente op het standpunt dat zorg aan huis in veel gevallen het mogelijk maakt om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Om deze reden is het wonen in de omgeving van een zorgcentrum niet nodig, wel heeft wonen in de omgeving van de voorzieningen (huisarts, winkels) de voorkeur.