Gemeente wil bouwen in de Woonakker.   18 / 11 / 2020


Het beleid van de Gemeente Breda is gericht op het oplossen van het woningtekort. Doel is de bouw van 6.000 extra woningen op korte termijn. Zoals al eerder door de Dorpsraad is gemeld, is ook het gebied Woonakker (gebied tussen Mortelweg, Hoeveneind, Bolderstraat en Heistraat inclusief de daar aanwezige boomkwekerij) in beeld. Direct na de gemeentelijke herindeling was al duidelijk dat hiervoor plannen waren als onderdeel van de VINEX-opgave. Door vertragingen in de realisatie van nieuwbouw en de kredietcrisis is het plan Woonakker in de mottenballen gezet. Van de oorspronkelijke VINEX-wijken zijn alleen De Haenen, Meulenspie, Hoge en Lage Gouw en de Bouverijen ontwikkeld. Op 3 november jl. heeft het College van B&W besloten om de procedure te starten om te komen tot een nieuw omgevingsplan Woonakker dat de bouw van 500 tot 600 woningen mogelijk maakt. Al in een eerder stadium heeft de Dorpsraad aandacht gevraagd voor de verkeersafwikkeling op de Oosterhoutseweg en voor mogelijk negatieve effecten op het interne verkeer in Teteringen. Daarnaast is al meerdere malen samen met het GWI aangedrongen op een gedifferentieerde bouw waarbij meer aandacht nodig is voor starters, huurwoningen, bouwen in eigen beheer en vooral kleine woningen voor ouderen. Naar verwachting zal er de komende tijd meer duidelijkheid komen over de stedenbouwkundige opzet van de nieuwe woonwijk. Gezien de nog te doorlopen procedures en de mogelijke bezwaren zal de werkelijke bouw nog wel even op zich laten wachten. Wilt u met ons meedenken over oplossingen, meldt u bij ons secretariaat via secretariaat.drt@xs4all.nl