Nieuwe bouwplannen voor de Teteringse kom.  18/05/2017

Mede op aandringen van de Dorpsraad heeft de Gemeenteraad van Breda eind vorig jaar een besluit genomen om ons oude centrale Willem Alexanderplein een beter uiterlijk te geven. Op dit moment wordt gewerkt aan het ter beschikking krijgen van de benodigde financiŽle middelen via de kadernota van de Gemeente Breda. Ook is er met omwonenden en belangstellenden al nagedacht over de uitwerking daarvan. Echter: Pas onlangs is echter een door een initiatiefgroep vanuit de gezondheidszorg een plan gepresenteerd om op het westelijke deel van het plein te komen tot de bouw van een nieuw gezondheidscentrum. De Dorpsraad staat in principe positief achter dit plan omdat het onderdeel kan zijn van een totale visie op de uitstraling en functie van dit oude hart van Teteringen. Daarbij moet ook de vrijwel lege winkelstrip, de lege voormalige grote Rabobank, de totale verkeersituatie en het groen worden betrokken. Dit nieuwe plan is voor de Dorpsraad reden genoeg om het plan voor het “vergroenen” van de bekende kuil even te parkeren tot er duidelijkheid is over deze belangrijke nieuwe ontwikkeling. Hierover volgt later meer informatie door de initiatiefnemers.
Uiteraard blijft de Dorpsraad zich inzetten om duidelijkheid te krijgen over het winkelhart op het Scheperijplein, daar wordt immers met nog meer smart op gewacht.
Ook op andere plaatsen is met de bouw begonnen (Zuringveld en Langelaar) en vorige week is de verkoop van een serie villa-appartementen aan de Heiackerdreef gestart. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de website www.vandewatergroep.nl.