Nieuws

Vang mopperend geaccepteerd!  11 /10 /2017

Deze zomer is de gemeente Breda in Teteringen overgegaan op een nieuw ophaalsysteem voor huisvuil (VANG). “Vang” staat voor Van Afval Naar Grondstof. De gemeente wil hiermee uitvoering geven aan het landelijk beleid de hoeveelheid restafval te verminderen tot 100 kg per persoon. Onlangs heeft de Dorpsraad een oproep gedaan om ervaringen te verzamelen. Uit de reacties blijkt duidelijk dat niemand staat te juichen omdat het oude systeem prima functioneerde. Vooral bewoners met veel restafval (luiers en incontinentiemateriaal) moeten een regelmatige gang naar de ondergrondse containers maken. De verwachte vervuiling bij deze containers valt tot nu toe mee. Anders is het met rolcontainers voor GFT en verpakkingen die door Cleanprofs (tegen betaling) maar eenmaal per maand worden schoongemaakt. Vooral in de zomermaanden veroorzaakte dit zoveel overlast dat zelfs de vertegenwoordigers van Afvalservice het advies gaven om het GFT-afval maar in zakken te doen en deze te deponeren in de ondergrondse containers voor restafval. Uit informatie van de gemeente is gebleken dat er pas volgend jaar een evaluatie van het systeem komt. Hierbij zullen zeker de steeds weer opduikende verhalen over de waarde van gescheiden ophalen aan de orde komen. Uiteraard blijft de Dorpsraad zich inzetten om de nadelen van het nieuwe systeem zoveel mogelijk tegen te gaan.