Nieuws

Volop aandacht voor spelende kinderen.  21/02/2017
Het lijkt er wel eens op dat kinderen niet alleen op school, maar ook thuis teveel bezig zijn met digitale zaken als internet, facebook en spelletjes. Ook in veel sportverenigingen is de jeugd te vinden. Toch zet de Dorpsraad zich in om ook het spelen in de eigen omgeving onder de aandacht te brengen van de Gemeente Breda met als doel een verbetering van deze voorzieningen. Dat heeft geleid tot het instellen van een drietal tijdelijke werkgroepen waarin ook vertegenwoordigers van de gemeente zitting hebben. Een werkgroep houdt zich bezig met de verbetering van de bestaande speelplekken, een tweede met de nieuw aan te leggen speelplekken in de omgeving van de nieuwbouw van de Bouverijen en een derde met het maken van een plan voor de vergroening van de bekende kuil van op het Willem Alexanderplein. Recent is er nog een initiatief bijgekomen: de aanleg van een fietscrossbaan voor kinderen in de directe omgeving van het centrum. Dit initiatief is inmiddels door velen met gejuich ontvangen zoals blijkt uit de facebook-pagina die daarvoor is gestart. Deze is te vinden met als zoeknaam “Fietscrossbaan Teteringen”. Ook hebben velen zich gemeld om mee te willen werken om een dergelijke baan aan te leggen. De wijkbeheerder van de gemeente heeft al een plek gevonden waar deze baan voor de jeugd zou kunnen worden aangelegd. Op korte termijn zal daarover duidelijkheid komen. Een dergelijke baan is zeer positief voor de sportieve ontwikkeling van onze jeugd wellicht een opstap om na wat oefenen, wellicht samen met ouders, gebruik te maken van de fantastische mogelijkheden in de Teteringse bossen.