Nieuws

Betonzuilen kondigen "Vang"aan.  07/06/2017
Inde afgelopen week is in Teteringen de voorbereiding van het nieuwe ophaalsysteem voor huisvuil van start gegaan.
Vang staat voor : “Van Afval Naar Grondstof”. Plotseling verschenen er grote betonnen bakken in het straatbeeld. Dit zijn de grote ondergrondse betonnen bunkers waarin de ondergrondse containers voor restvuil zullen worden geplaatst. Dit vraag het nodige graafwerk en op veel plaatsen is zelfs een tijdelijke bemaling van de ondergrond nodig.
Het bovengrondse deel zal in het straatbeeld nauwelijks opvallen. Binnenkort vallen ook bij vrijwel alle bewoners in de kom van Teteringen de brief op de mat waarin aangegeven kan worden hoeveel en welke rolcontainers voor GFT, verpakkingen en papier worden gewenst. Voor GFT zijn versies van 240, 140 en 25 liter mogelijk, voor verpakkingen van 240, 140 liter en zakken en voor papier van 240 en 140 liter. Ook is de bestelling van extra containers mogelijk.
Belangrijk is om van te voren goed na te denken over de behoefte en daarbij rekening te houden met de beschikbare ruimte. Als de gebruiker geen telefonische of digitale opgave doet dan worden standaard drie grote rolcontainers van 240 liter afgeleverd.
Zodra de ondergrondse containers gebruikt gaan worden ontvangt ieder daarover bericht. Tevens zullen dan de pasjes voor het storten van het restafval in de ondergrondse containers worden geleverd. Al met al een hele verandering, waarbij gehoopt wordt dat de omgeving van de ondergrondse containers niet vervuild zal worden door achtergelaten spullen.