Nieuws

Geen kerstboomverbranding? Toch wel in Teteringen!  16 /11 /2017

Bij de kerstboomverbranding van januari 2017 is gemeld dat het de laatste verbranding zou zijn. Als argument werd het belang van het milieu genoemd. Met name door de comités uit de dorpen en door en de dorps- en wijkraden is daar bezwaar tegen gemaakt. Daardoor heeft de gemeenteraad opdracht gegeven te zoeken naar alternatieven, maar de verbranding door te laten gaan. Daarom zal ook in januari 2018 het traditionele dorpsfeest op het Willem Alexanderplein doorgaan. Het organiserende actieve Jeugdcomité, de brandweer en naar we hopen ook de jeugd staan weer te trappelen om samen met de gemeente dit feest te organiseren als eind van de feestdagen. Wel zullen in andere delen van de stad alternatieven worden uitgeprobeerd. Door deze actie van de gemeenteraad blijkt wel dat velen van hen dicht bij de inwoners staan. Een voorbeeld daarvan is ook de onlangs aangenomen motie over het ophalen van het GFT-afval. De raad wil een nadere evaluatie van het nieuwe ophaalsysteem niet afwachten en heeft het gemeentebestuur opdracht gegeven om de ophaalfrequentie in de zomer te wijzigen in éénmaal in de week. Er waren zoveel klachten binnengekomen over stinkende bakken en friemelende maden dat de raad naar onze mening een wijs besluit heeft genomen. Het is nu aan de Dienst Afvalservice om deze opdracht uit te voeren en te integreren in het huidige systeem.