Nieuws

Dorp met twee harten!  07/06/2017
Lang geleden was Teteringen een klein boerendorp met en compacte kom met de nodige voorzieningen. Daar is in de loop van de jaren veel in veranderd. Over enkele jaren zal het inwoneraantal de 10.000 bereiken. Om deze reden waren er plannen voor uitbreiding van winkels en woningen op het Willem Alexanderplein. Dit plan is niet de doorgegaan door de smalle aanvoerwegen en gebrek aan parkeervoorzieningen. De focus voor de dagelijkse levensbehoeften komt daarom geheel te liggen op de Scheperij. Dat het plan daarvoor nog steeds niet is gepresenteerd betreurt iedere inwoner van ons mooie dorp. Dat betekent ook dat er vanuit de gemeente geen plannen waren om het Willem Alexanderplein een andere functie te geven. Ook de lay-out van het plein is niet optimaal. Om deze reden heeft de Dorpsraad er bij de politieke partijen op aangedrongen om toch aanpassingen te verrichten. Via een unaniem aangenomen motie heeft de raad dat besloten en dat is uitgewerkt in het ter beschikking stellen van middelen via de voorjaarsnota. De Dorpsraad is heeft in overleg met omwonenden al plannen uitgewerkt die op korte termijn kunnen worden gerealiseerd. Dit zou echter geen oplossing bieden voor de vele leegstand. Nu er een initiatief is ingediend door de huisartsen biedt dit de kans om te komen tot een structurele oplossing die het plein weer een echte functie kan geven. Mocht de gemeente dit initiatief afwijzen kan er gelukkig teruggevallen worden op de vastgelegde middelen om in ieder geval de bekende kuil een andere functie te geven. Pas over enkele jaren zal blijken of dit plein meer zal zijn dan ruimte voor de weekmarkt en als parkeerterrein voor de kerk. Immers er zijn inmiddels meerdere sociaal-culturele activiteiten op het plein vervallen, zelfs de jaarlijkse kermis. Gelukkig heeft een actieve groep, met een bijdrage vanuit het Dorpsplatform, ervoor gezorgd dat ons kermisweekend een echt dorpsfeest kan worden.