Werkgroep Willem Alexanderplein

Deze werkgroep is in 2019 door de Dorpsraad opgericht om een aanpassing
te realiseren van het Willem Alexanderplein.

Leden Werkgroep Willem Alexanderplein

Willem Raaymakers (voorzitter)
Marian van Assche (Parochie H. Willibrordus)
Karin van den Berg (Jeugdcomité)
Cor Berkhout (Dorpsraad secretaris)  berkhoutcj@gmail.com

Truus van Casteren
Henk van der Corput (Gemeente Breda)
Marianne Geerts (Dorpsherberg)
Jacq van Haperen (Parochie H. Willibrordus)
Rick van Hooydonk (KPJ)
Eric van Hooydonk (Dorpsloop en Raboloop)
Jantine de Kam (Huisartsen)
Rob van Langeveld (Bewoner plein)
Wout Noorloos (Specialist groen)
Han Olden (Specialist vastgoedontwikkeling)